Nonhuman Feminism – בין הזר למוכר

מריה של פריץ לנג "מטרופוליס"

מריה של פריץ לנג "מטרופוליס"

 Nonhuman Feminism הוא  נושאו של גליון Feminist Theory  החדש.  המונח נראה לי כטומן דבר והיפוכו והתלבטתי כיצד לתרגם אותו.  הרמתי טלפון לד"ר עדנה גורני שכתבה את הספר בין ניצול להצלה: חשיבה אקו פמיניסטית על יחסי טבע, תרבות וחברה בישראל בהוצ' פרדס, וממנה למדתי שהתיאוריה הפמיניסטית הרחיבה את גבולות העיסוק שלה גם אל תחומים נוספים שבהם אלמנטים של יחסי כוח- ניצול משחקים תפקיד חשוב. גורני אמרה כי כדי להבין מה זה  Nonhuman Feminism עלי לקרוא תחילה על האקו פמיניזם במבוא לספרה.  מסתבר כי זאת חשיבה  הבוחנת את יחסה של החברה והתרבות אל הטבע, נשים וילידים (עמ' 22). חשיבה זו גם מבקרת את הדואליות שבבסיס התפיסה המערבית על פיצול בין האני לאחר,  כאשר בקטגורית האחר נמצא החלש, הנכבש, הזר, הנחות וזה שיש עליו בעלות ושליטה.

כל זה עזר לי להבין קצת יותר את הנושא שבו דן כתב העת לעיל.  המאמרים שבו נוגעים ביחס החברה למה שאינו מובחן כאנושי כלומר Nonhuman  ומעלים שאלות אתיות לגבי   יחסי אדם – חיות מעבדה , הגישה לגבי רובוטים דמויי אדם (אנתרופומורפיים),  היחס של החברה לשימור גופות לשם תצוגתן בתערוכה Body Worlds , הגדרת ה-Elien  מול ה-Out sider   ועוד. שמות המאמרים מעוררים ענין ללא ספק ואני הופתעתי במיוחד כיון שנושאים כאלה התחברו אצלי תמיד עם מדע בדיוני ולא עם תיאוריות פמיניסטיות.

כתב העת נמצא בספריה, מומלץ בחום.

 

אחת משלנו

  

בין ניצול להצלה

  ספר חדש ומיוחד לד"ר עדנה גורני  "בין ניצול להצלה" המשלב בין סיפורי ניצול והצלה של הטבע ,המשאבים והאדמה בארץ ישראל לבין ניצול מגדרי של נשים, ניצול של ילידים ואוכלוסיות מושתקות תוך שימוש בתיאוריה אקו-פמיניסטית שמשלבת שני תחומי דעת : אקולוגיה ופמיניזם ומגדר.

סיפור המסגרת לתאוריות אלו  הוא סיפור ייבוש החולה  והנסיונות להצילו , שהתבררו לימים כטעות אקולוגית .

מתוך הספר בולטת אהבה עמוקה  אמיתית ונוגעת ללב של הטבע החי, הצומח והאדם בארץ.

 ד"ר עדנה גורני היא אקולוגית , פמיניסטית , חוקרת , אקטיביסטית ומרצה אצלינו במכללה במסלול לימודי נשים .

אנחנו מברכים אותה מכל הלב על הספר ומאחלים בהצלחה!

 

%d בלוגרים אהבו את זה: